Międzynarodowe kolosy, które państwa są największe?

Skomplikowany transport, słaba infrastruktura, problemy ze współegzystowaniem różnych grup etnicznych, trudności językowe, walka z utrudnieniami kilku stref czasowych czy długie granice do obrony to tylko niektóre trudności, z jakimi borykają się największe państwa świata. Na drugiej szali znajdują się z kolei bogate złożą różnorodnych zasobów naturalnych, duży potencjał ludnościowy czy silna pozycja międzynarodowa. W jakim stopniu pozytywne aspekty równoważą te negatywne, trzeba byłoby chyba zapytać mieszkańca, któregoś ze światowej czołówki największych krajów świata.

10 największych państw świata

 1. Federacja Rosyjska- 17 098 242- kontynent: Europa i Azja;

 2. Kanada- 9 984 670- kontynent: Ameryka Północna;

 3. Chiny 9 596 960- kontynent: Azja;

 4. Stany Zjednoczone 9 526 468- kontynent: Ameryka Północna;

 5. Brazylia 8 515 767- kontynent: Ameryka Południowa;

 6. Australia 7 682 300- kontynent: Australia;

 7. Indie 3 287 263- kontynent: Azja;

 8. Argentyna 2 780 400- kontynent: Ameryka Południowa;

 9. Kazachstan 2 724 900- kontynent: Azja;

 10. Algieria 2 381 741- kontynent: Afryka.

Lista 10 największych państw świata siłą rzeczy nie może zawierać tworów nie będących państwami, ale które, gdyby wziąć pod uwagę plasowałyby się wysoko na liście. Zaliczylibyśmy do nich:

 • Antarktyda 14 000 000- największa na świecie, zaraz po Rosji, niestety nie uznaje się jej za państwo;

 • Unia Europejska 4 324 728- także nie jest państwem, ale na liście znajdowałaby się tuż za Australią;

 • Jakucja 3 078 125- republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, ostatni twór kwasi państwowy posiadający powierzchnię poza 3 mln km2, i znajdujący się tuż za Indiami.

Polska z naszymi 312 463 km2 zajmuje 69 pozycję. Z kolei pierwsze państwo Europejskie w rankingu to Ukraina (603 550 km2). Oczywiście, jeśli nie wliczymy Rosji której terytorium w zdecydowanej większości leży na terenie Azji. Pozostałe kraje europejskie, znajdujące się w rankingu przed Polską to:

 • Francja- 551 500 km2, miejsce 48;
 • Hiszpania- 505 370 km2, miejsce 51;
 • Szwecja- 450 295 km2, miejsce 55;
 • Niemcy- 357 022 km2, miejsce 62;
 • Finlandia- 338 145 km2, miejsce 64;
 • Norwegia- 323 802 km2, miejsce 67.

Listę największych państw świata zamyka Watykan z powierzchnią 0,44 km2.

Odrobinę statystyki

Całość lądów na świecie zajmuje w przybliżeniu 148 940 000 km2, jest to mniej niż zajmuje sam Ocean Spokojny

Dziesiątka największych państw świata zajmuje powierzchnię równą 49% całej powierzchni lądów. Sama powierzchnia Rosji, będącej na pierwszym miejscu w rankingu to aż około 11,5% powierzchni lądów na Ziemi.

Pierwsza trójka największych państw świata- co w niej takiego szczególnego?

Rosja jest gigantem na skalę dziejów świata, zajmuje pierwszą lokatę w rankingu największych państw świata, ale bardzo wysoko znajduje się także na liście największych imperiów w historii świata. Wszystkimi swoimi granicami styka się z 14 innymi państwami i ma ogromną linię brzegową oraz dostęp do dwóch oceanów. Geograficznie większa część kraju należy do Azji, mniejsza- zachodnia do Europy, a sam kraj podzielony jest na 11 stref czasowych. Dzięki swojemu ogromowi Rosja, ma dostęp do największych złóż surowców mineralnych i energetycznych na świecie.

Druga w kolejności Kanada jest krajem, którego olbrzymie powierzchnie zajmują . Ma ogromnie zróżnicowaną linię brzegową, licząca ponad 202 tys. km co czyni ją największa na świecie. Jednocześnie jej granica lądowa jest wspólna tylko z jednym państwem USA, choć formalnie, graniczy także z Danią oraz Francją. Kanada ma o połowę mniej stref czasowych od Rosji, ale ustępuje jej też pod względem złóż zasobów mineralnych. Jej główne bogactwo to ropa naftowa, gaz ziemny, rudy cynku oraz niklu.

W porównaniu do pierwszej dwójki największych państw świata Chiny mogą pochwalić się ogromnym zaludnieniem swoich terenów. Podczas gdy w Kanadzie na jeden km2 przypada 3,3 osób, w Rosji 8,5, to w Chinach gęstość zaludnienia to 134 osoby na km2. Podobnie jak Rosja, Chiny graniczą z 14 państwami w tym, właśnie z Rosja, ale jednocześnie na terenie całego kraju obowiązuje tylko jedna strefa czasowa. Chiny dysponują ogromnymi złożami naturalnych minerałów.

Giganci w historii

W historii ludzkości istniało wiele ogromnych imperiów, o których powierzchniach mogliby tylko pomyśleć współcześni. Żadne współczesne państwo nie miałoby szans znaleźć się na podium największych państw świata w dziejach ludzkości. Jednakże Rosja od zawsze znajdowała się w czołówce największych krajów świata i współczesna Rosja, rządzona przez Władimira Putina zajmuje 6 lokatę na liście największych państw świata w historii:

 • Imperium Brytyjskie 33,2 mln km2;

 • Imperium Mongolskie Kubilaj-chana 33,0 mln km2;

 • Imperium Rosyjskie Romanowów 23,7 mln km2;

 • ZSRR 22,4 mln km2;

 • Hiszpańskie Imperium Kolonialne 20,0 mln km2;

 • Rosja Władimira Putina 17,1 mln km2;

 • Chiny za cesarstwa Qing 14,7 mln km2;

 • Kalifat Umajjadów 13,0 mln km2;

 • Francuskie Imperium Kolonialne 13,0 mln km2;

 • Kalifat Abbasydów 11,1 mln km2.